1 / 4100%
Runningaa Head:aa Socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field
Socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field
Universityaa ofaa Walden
SOCWaa 6301
Marchaa 26,2023
Socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field
2
Theaa firstaa article,aa “Socialaa justice:aa theaa pathaa toaa unity”aa byaa Bláhová,aa focusesaa onaa socialaa
justiceaa andaa existingaa issuesaa inaa societyaa relatingaa toaa theaa injusticeaa thataa canaa beaa effectivelyaa
tackledaa (Bláhová,aa 2022).aa Inaa thisaa article,aa theaa authoraa posesaa theaa researchaa questionaa aa
Whataa isaa theaa roleaa ofaa socialaa justiceaa inaa achievingaa unityaa inaa society?”aa Bláhováaa identifiedaa
thataa socialaa justiceaa isaa aaa multifaceted,aa complexaa conceptaa thataa isaa centralaa toaa manyaa
contemporaryaa politicalaa andaa socialaa debates.aa Byaa focusingaa onaa theaa roleaa ofaa socialaa justiceaa inaa
promotingaa unityaa inaa society,aa thisaa articleaa highlightsaa theaa potentialaa benefitsaa andaa importantaa
aspectsaa ofaa thisaa concept.aa Here,aa theaa authoraa usedaa aaa qualitativeaa andaa literatureaa reviewaa
approachaa toaa analyzeaa theaa relationshipaa betweenaa unityaa inaa societyaa andaa socialaa justice.aa Itaa hasaa
focusedaa onaa aaa wideaa rangeaa ofaa disciplines,aa includingaa politicalaa science,aa sociology,aa andaa
philosophy,aa toaa driveaa aaa multidisciplinaryaa perspectiveaa onaa theaa topic.
Inaa theaa articleaa Culturalaa competenceaa andaa culturalaa humility:aa Aaa criticalaa reflectionaa
onaa keyaa culturalaa diversityaa concepts,”aa Dansoaa (2016)aa focusesaa onaa theaa researchaa question-aa
Whataa areaa theaa keyaa conceptsaa ofaa culturalaa competenceaa andaa culturalaa humility,aa andaa howaa canaa
theyaa beaa criticallyaa reflectedaa uponaa toaa improveaa culturalaa diversityaa inaa variousaa settings?aa
Hereaa theaa authoraa highlightsaa theaa importanceaa ofaa culturalaa humilityaa andaa culturalaa competenceaa
inaa promotingaa diversityaa inaa variousaa settingsaa (Danso,aa 2016).aa Theaa authoraa usedaa aaa criticalaa
reflectionaa approachaa toaa getaa aaa deeperaa understandingaa ofaa theaa concepts,aa limitationsaa andaa
strengths.aa Theaa combinationaa ofaa aaa criticalaa reflectionaa approachaa andaa comprehensiveaa analysisaa
ofaa theaa conceptsaa isaa usedaa asaa theaa qualitativeaa researchaa methodaa toaa examineaa theaa keyaa
conceptsaa ofaa culturalaa humilityaa andaa culturalaa competence.aa
Hoskenaa (2018)aa focusesaa onaa theaa researchaa questionaa aa ofaa howaa socialaa injusticeaa andaa
inequalityaa canaa actaa asaa aaa majoraa barrieraa andaa adverselyaa impactaa theaa socialaa workaa educationaa
ofaa learnersaa inaa theaa socialaa workaa domain.aa Inaa theaa articleaa “Practicesaa ofaa exclusionaa andaa
injusticesaa withinaa socialaa workaa education,”aa theaa authoraa emphasizesaa theaa experiencesaa ofaa
Socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field
3
marginalizedaa studentsaa andaa theaa impactaa ofaa injusticeaa andaa exclusionaa onaa theiraa learningaa
experiencesaa (Hosken,aa 2018).aa Aaa qualitativeaa studyaa approachaa isaa usedaa withaa aaa criticalaa
discourseaa analysisaa approachaa toaa examineaa marginalizedaa students’aa experiencesaa inaa socialaa
workaa education.
Socialaa workaa andaa theaa practiceaa ofaa Socialaa Justice:aa Anaa initialaa overviewaa byaa
O'Brienaa focusaa onaa theaa researchaa questionaa aa Whataa isaa theaa relationshipaa betweenaa socialaa
workaa andaa theaa practiceaa ofaa socialaa justice,aa andaa howaa canaa socialaa workersaa incorporateaa socialaa
justiceaa intoaa theiraa practice?aa Thisaa articleaa givesaa insightaa intoaa theaa relationshipaa betweenaa
socialaa workaa andaa socialaa justiceaa (O’Brien,aa 2017).aa Aaa qualitativeaa methodaa withaa aaa conceptualaa
analysisaa approachaa isaa utilizedaa toaa getaa anaa overviewaa ofaa theaa relationshipaa betweenaa socialaa
workaa andaa socialaa justiceaa basedaa onaa variousaa theoreticalaa perspectivesaa andaa literature.aa
Inaa theaa articleaa Socialaa Workaa andaa socialaa policyaa practice:aa Imperativesaa foraa
political,”aa Pawaraa framedaa theaa researchaa questionaa aa Whataa areaa theaa imperativesaa foraa socialaa
workaa andaa socialaa policyaa practiceaa toaa engageaa inaa politicalaa actionaa toaa promoteaa socialaa justiceaa
andaa equity?aa Itaa providesaa aaa deeperaa insightaa intoaa imperativesaa foraa socialaa policyaa practiceaa
andaa politicalaa actionaa inaa socialaa workaa (Pawar,aa 2019).aa Aaa qualitativeaa studyaa approachaa isaa usedaa
withaa aaa conceptualaa analysisaa toaa determineaa theaa relationshipaa betweenaa socialaa work,aa politicalaa
actionaa andaa socialaa policy.aa
Inaa theaa articleaa Someaa Commentsaa onaa theaa Notionaa ofaa Socialaa Workaa asaa aaa Humanaa
Serviceaa Cartel,”aa Teasley,aa Dettlaff,aa &aa Abramsaa (2022)aa framedaa theaa researchaa questionaa aa
Whataa areaa theaa implicationsaa ofaa theaa notionaa ofaa socialaa workaa asaa aaa humanaa serviceaa cartelaa foraa
theaa profession,aa itsaa practitioners,aa andaa theaa peopleaa theyaa serve?aa Itaa focusesaa onaa theaa valuesaa
thataa socialaa workersaa possess,aa whichaa impactaa theaa livesaa ofaa vulnerableaa individualsaa (Teasleyaa
Socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field
4
etaa al.,2022).aa Aaa qualitativeaa studyaa approachaa isaa usedaa toaa analyzeaa differentaa conceptsaa andaa
examineaa theaa notionaa ofaa socialaa work.aa
References
Bláhová,aa S.aa (2022).aa Socialaa justice:aa theaa pathaa toaa unity.aa SNaa Socialaa Sciences,aa 2(8),aa 128.
Danso,aa R.aa (2016).aa Culturalaa competenceaa andaa culturalaa humility:aa Aaa criticalaa reflectionaa onaa
keyaa culturalaa diversityaa concepts.aa Journalaa ofaa Socialaa Work,aa 18(4),aa 410430.aa
https://doi.org/10.1177/1468017316654341
Hosken,aa N.aa (2018)aa “Practicesaa ofaa exclusionaa andaa injusticesaa withinaa socialaa workaa
education,”aa Socialaa Workaa Education,aa 37(7),aa pp.aa 825837.aa Availableaa at:aa
https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1456519.aa
O'Brien,aa M.aa (2017).aa Socialaa workaa andaa theaa practiceaa ofaa Socialaa Justice:aa Anaa initialaa
overview.aa Aotearoaaa Newaa Zealandaa Socialaa Work,aa 21(1-2),aa 310.aa
https://doi.org/10.11157/anzswj-vol21iss1-2id308
Pawar,aa M.aa (2019).aa Socialaa Workaa andaa socialaa policyaa practice:aa Imperativesaa foraa politicalaa
engagement.aa Theaa Internationalaa Journalaa ofaa Communityaa andaa Socialaa Development,aa
1(1),aa 1527.aa https://doi.org/10.1177/2516602619833219
Teasley,aa M.aa L.,aa Dettlaff,aa A.aa J.,aa &aa Abrams,aa L.aa S.aa (2022).aa Someaa Commentsaa onaa theaa
Notionaa ofaa Socialaa Workaa asaa aaa Humanaa Serviceaa Cartel.aa Researchaa onaa Socialaa Workaa
Practice,aa 32(6),aa 710-713.
Students also viewed
Is there anything else you׳d like to ask? Our top-rated tutors can help you.Click here to post a question×